Tag: ucho

Ostre zapalenie ucha środkowego. Nie zawsze tylko ból …

ostre zapalenie ucha środkowego

Ostre zapalenie ucha środkowego jest bardzo częsta chorobą wieku dziecięcego, niekiedy jednak nie przebiega w sposób typowy, a jego objawy mogą mylnie sugerować brak problemu ze strony ucha środkowego. Głównym czynnikiem, który ma wpływ na obraz zapalenia ucha środkowego u dziecka jest wiek. W każdym przypadku wątpliwości co do przyczyn niespecyficznych dolegliwości konieczne jest dokładne […]

Ucho jest ważnym narządem zmysłu

ucho budowa

Tak to prawda. Ucho lewe i prawe dostarczają nam najwięcej informacji o świecie zewnętrznym  zaraz po narządzie wzroku. Trzy główne części ucha: ucho zewnętrzne, ucho środkowe i wewnętrzne mają różne ale uzupełniające się funkcje. W uchu wewnętrznym znajduje się też narząd przedsionkowy, odbierający przyspieszenia nadawane głowie w różnych płaszczyznach. Dlatego często zaburzeniom słyszenia towarzyszą zaburzenia […]