Tag: funkcja

Ucho jest ważnym narządem zmysłu

ucho budowa

Tak to prawda. Ucho lewe i prawe dostarczają nam najwięcej informacji o świecie zewnętrznym  zaraz po narządzie wzroku. Trzy główne części ucha: ucho zewnętrzne, ucho środkowe i wewnętrzne mają różne ale uzupełniające się funkcje. W uchu wewnętrznym znajduje się też narząd przedsionkowy, odbierający przyspieszenia nadawane głowie w różnych płaszczyznach. Dlatego często zaburzeniom słyszenia towarzyszą zaburzenia […]